אודות הנהגת הארגון

Saturday 28 כNov, 2009

.

הנהגת ‘כוח לעובדים’ הקרויה ‘צוות ארגון’ היא המנהלת את כוח לעובדים בין כינוסי אספת הנציגים. ‘צוות ארגון’ מונה כיום 10 חברות וחברים והוא נבחר אחת לשנה ע”י ‘אסיפת הנציגים’. לפי חוקת ‘כוח לעובדים’ לפחות מחצית מחברי “צוות ארגון” צריכים להיות חברי אספת הנציגים ולפחות שליש מחבריו צריכות להיות נשים.

‘צוות ארגון’ ממנה גופים וצוותים שתפקידים לסייע לו בניהול הארגון וחיזוקו. גופים אלו כוללים בין השאר את צוות התקשורת, הצוות המשפטי והצוות המנהלי. בנוסף, ממונים ע”י ‘צוות ארגון’ חמישה רכזי מטות אזוריים: חיפה והצפון, ת”א והמרכז, איזור ירושלים, השפלה ובאר שבע והדרום. תפקיד המטות הוא לסייע בהקמת התארגנויות עובדים חדשות במסגרת כוח לעובדים, לסייע לארגון בפעולותיו השונות וליזום פעולות שטח התואמות את ערכי הארגון. פעילות המטות נקבעת ע”י הפעילים המתנדבים במסגרתו כאשר מידת ההשפעה נקבעת לפי מידת השתתפותו של הפעיל בישיבות המטה ובפעולותיו השונות.

בעלי תפקידים בצוות ארגון  רכז צוות ארגון: חבר צוות ארגון האחראי על קביעת מועדי ישיבות צוות ארגון, קביעת סדר יומן, ניהול הישיבות, הוצאת פרוטוקול ישיבות הצוות והפצתו לאספת הנציגים, עדכון חודשי מפורט לחברי צוות ארגון וועדת הביקורת על כל ההתפתחויות בארגון במשך החודש האחרון. גזבר הארגון: חבר צוות ארגון האחראי על ניהול כל ההיבטים הארגונים והכספיים של הארגון לרבות ניהול כוח אדם, התקשרות מול גורמים חיצוניים וניהול תקציב הארגון בכפוף להחלטות צוות ארגון ואספת הנציגים. משפטן הארגון: חבר צוות ארגון המשמש כגורם הבכיר ביותר בעיצוב המדיניות של כוח לעובדים בכל נושא הנוגע לתחום דיני העבודה

אפשרות התגובות סגורה.